Genopretning af vådområder - Hydrologi, stofomsætning og opmåling

19-12-2008

Hæfte 2Resumé

Vådområder er i denne vejledning defineret ud fra kriterierne i Vandmiljøpan II og landsplandirektivet. Formålet er at indsnævre begrebet, så det svarer til arealer, der kan opfylde kravet om at mindske forureningen af vandmiljøet med kvælstof.

Hæfte 2

Læs publikation