Genopretning af vådområder - Projektforløb

19-12-2008

Hæfte 3Resumé

Idéer til projekter kan opstå på flere måder. Lodsejerne eller amtets grønne organisationer kan henvende sig til amtet med konkrete forslag. Amtet kan også selv have forslag liggende, som man gerne vil fremme, eller støde på nye projektidéer ved at gennemgå de udpegede lavbundsarealer.

hæfte 3
Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation