Genopretning af vådområder - Rammer og lovgivning

19-12-2008

Hæfte 1

Resumé

Rammerne for genopretning af vådområder er fastsat i en række bekendtgørelser og cirkulærer udsendt af Miljø- og Energiministeriet og Fødevareministeriet.

Hæfte 1

Læs publikation