Geologisk set - Fyn og Øerne

19-12-2008

forside af bog

Naturstyrelsen har i samarbejde med Fyns Amt og Geografforlaget udgivet en let tilgængelig bog om Fyns Geologi.

Geologisk Set - Fyn og Øerne
Af Gunnar Larsen, Fyns Amt
144 sider med mange kort, fotos og tegninger
180 kr. excl. moms

Kan købes hos Geografforlaget , tlf. 63 44 16 83 eller Obfuscated Email , tlf. 32 66 02 00


22 lokaliteter præsenteres
Geologisk Set - Fyn og Øerne" fortæller i ord og billeder om 22 områder på Fyn og Øerne, som er udpeget til Nationale Geologiske Interesseområder.

Ud over hele det Sydfynske Øhav, drejer det sig bl.a. om Svanninge Bakker, Æbelø, Langeland og Hindsholm med Fyns Hoved. I de enkelte afsnit beskrives hvert område for sig:

  1. Den geologiske udformning
  2. Udnyttelsen gennem historien
  3. Værdien og beskyttelsen af området

Desuden kan man i et generelt afsnit læse om hele Fyns tilblivelse tilbage fra Perm og Trias-tiderne for flere hundrede millioner år siden til i dag. En udvikling som også har sat sig spor i form af 18 mammut-fund på Fyn og Øerne.

Eksempler fra bogen:


Let tilgængelig bog
Med sine mange historiske fotos, instruktive figurer og overskuelige tekster er "Geologisk Set - Fyn og Øerne" nem at gå til. Bogen henvender sig både til fagfolk, ejere af områderne, skolelærere og elever, samt de almindeligt naturinteresserede, der med den nye bog har fået en guide til de unikke fynske lokaliteter.

Se også Geologisk Set på Geografforlagets hjemmeside

  • Geologisk Set - Bornholm
  • Geologisk Set - Det mellemste Jylland
  • Geologisk Set - Det nordlige Jylland
  • Geologisk set - Det sydlige Jylland
  • Geologisk set - Fyn og Øerne
  • Naturstyrelsens publikationsoversigt