Get moving pattebarn

19-12-2008

Inspirationskatalog udgivet af Sundhedsstyrelsen med bidrag fra bl.a. Naturstyrelsen

Forsiden af inspirationskataloget

Børn og unge bevæger sig for lidt. Vi lever i et videnssamfund, hvor inaktivitet og stillesiddende aktiviteter er blevet en naturlig del af vores hverdag. Det er nemt at undgå fysisk aktivitet i hverdagen, omgivelserne motiverer ikke børn og unge til at være fysisk aktive, og de seneste 30 år er andelen af børn og unge, der køres i bil til og fra skole af deres forældre, steget ca. 200 % på alle alderstrin.

Derfor har Sundhedsstyrelsen valgt at problematisere børns passive transportformer i årets massemediekampagne. Ved at gøre opmærksom på det valg familien hver dag foretager mellem aktiv og passiv transport af barnet.

Dette inspirationskatalog er en del af kampagnen.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen, med bidrag fra bl.a. Naturstyrelsen 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Trykt version kan fås ved henvendelse til Sundhedsstyrelsen .

Emneord: Sundhed, motion, unge, GetMoving


Relaterede emner: