Græsning og høslæt i naturplejen

19-12-2008

Håndbogen over muligheder og begrænsninger ved græsning og høslæt i naturplejen.

Græsningsplejebogen Formålet med håndbogen "Græsning og høslæt i naturen" er at give et overblik over muligheder og begrænsninger ved græsning og høslæt i naturplejen.

Håndbogen sammenstiller den eksisterende danske og udenlandske viden på området, og vil være et værdifuldt arbejdsredskab i forbindelse med pleje af vore forskellige naturtyper.

Håndbogen er støttet af Den Nationale Følgegruppe for nationalparker og finansieret af Friluftsrådet, Center for Skov, Landskab og Planlægning og Naturstyrelsen.

Udgivet 2007. Håndbogen kan bestilles på www.sl.ku.dk eller ved henvendelse til Samfundslitteratur KVL-bogladen, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, tlf. 3515 3895 eller e-mail Obfuscated Email

Må citeres med kildeangivelse.