Gribskov, Gribsø

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 5

Ordet "Gribskov" indeholder den gamle danske betegnelse grib, der f.eks. i "gribsjord" angiver et areal, som ikke ejes af nogen bestemt, altså oprindelig en art fællesskov. Denne vandretursfolder er én af de fire foldere, der dækker hele skoven. De lokaliteter, der er beskrevet i denne folder findes lettest med udgangspunkt i parkeringspladsen ved Enghavehus ved punkt A Jættestuen.

Gribskov, Gribsø A4

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.


Se hele den digitale guide til Gribskov