Gribskov, Nødebo

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 79

Ordet Gribskov indeholder den gamle danske betegnelse grib, der f.eks. i gribsjord angiver areal, som ikke ejes af nogen bestemt, altså oprindelig en art fællesskov. Denne vandretursfolder er en af de fire foldere der strækker sig over hele skoven.

Gribskov, Nødebo

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2008. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.


Se hele den digitale guide til Gribskov