Gulliste 1997

19-12-2008

Liste over planter dyr

Resumé:

I alt er 600 arter gullistede. 511 er kategoriseret som opmærksomhedskrævende og 96 som nationale ansvarsarter. 7 arter er anbragt i begge kategorier.


Må citeres med kildeangivelse.

Forsiden af rapporten

Læs publikation