Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene

19-12-2008

- Handlingsplanen er bygget op om en række faglige emner præsenteret i selvstændige kapitler.

Handlingsplan 2005


Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation