Handlingsplan for truede engfugle

19-12-2008

Forvaltning af Danmarks 25 vigtigste engfuglelokaliteter

Handlingsplanen er et signal til lodsejerne, organisationerne og myndighederne om, at en god forvaltning af Danmarks 25 vigtigste engfuglelokaliteter om muligt bør gennemføres i de nærmest kommende år. Det vil ske i en god og tæt dialog med alle berørte parter på frivillig basis.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af handlingsplanen

Læs publikation