Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 51

I den allernordligste del af Nationalpark Thy finder du Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage, som repræsenterer alle de natur- og landskabstyper, som forekommer i nationalparken. Vildtreservatet er Danmarks største klithede med en mosaik af store flade sletter og vældige klitformationer. Plantagen, som rummer både nåleskov og frodig løvskov, er bl.a. en fin svampelokalitet.

Der er 3 afmærkede vandreruter i området. Ingen af ruterne er handicapvenlige.

Læs eller download folderen:

Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Hent folder