Har du set mink i naturen?

19-12-2008

Folder om bekæmpelse af mink

Mink naturen

Hvis du ser mink i naturen, kan du tage kontakt til Naturstyrelsen, eventuelt gennem den nærmeste lokale enhed og anmelde dine observationer. På den måde kan vi få et overblik over, hvor minken færdes og hvor stor bestanden er i den danske natur.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation