Hastrup Plantage, Hastrup Sø

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 110

Plantagen ligger øst for Brande på overgangen mellem den jyske højderyg og hedesletten. Hastrup Plantages vestlige del er en typisk vestjysk plantage med ensaldrende blokke af gran og lige veje og brandlinier. Derimod er den østlige del nær Hastrup Sø mere frodig og kuperet og med bedre vækstbetingelser.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Læs publikation