Hastrup Plantage, Hastrup Sø

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 110

Plantagen ligger øst for Brande på overgangen mellem den jyske højderyg og hedesletten. Hastrup Plantages vestlige del er en typisk vestjysk plantage med ensaldrende blokke af gran og lige veje og brandlinier. Derimod er den østlige del nær Hastrup Sø mere frodig og kuperet og med bedre vækstbetingelser.

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside