Hindemade

26-12-2008

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Sønderjylland

Folder Hindemade

Hindemade er et ca. 65 hektar stort lavtliggende område vest for Haderslev Dam. I marts 1994 blev ca.47 hektar af engene i Hindemade sat under vand som led i en række naturgenopretningsprojekter – knyttet til dalen og den opland.

Folderen præsenterer især historien og naturgenopretningsprojektet i Hindemade.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 1994. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.