Historien i landskabet

19-12-2008

Resumé:

Formålet er at fortælle historien om det danske landskabs udvikling på en ny måde. Ud fra fire forskellige tidstavler følger vi en fiktiv landsby, her kaldet Vasby, gennem næsten 1000 år fra den tidlige middelalder op til i dag. Herigennem illustreres centrale problemstillinger som: Hvilken indflydelse har landbrugets udvikling haft på landskabet, -- hvad har været bestemmende for dannelsen af byer og landsbyer, -- hvordan har veje, havne og jernbaner påvirket landskabets udvikling o.s.v.

Forside af hæfte