Hjermind Skov/Kjællinghøl

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 47

Hjermind Skov ligger på Gudenå-dalens nordskrænt, som her hæver sig op til ca. 75 m over åens niveau (der er 4 m over havet) og som er gennemskåret af flere dybe slugter, i hvis øvre dele der er kildevæld og moser.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .

Læs publikation