Ho Plantage Blåvandshuk

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 36

Vandretursfolder Ho Plantage Blåvandshuk Ho Klitplantage på 403 ha blev plantet i årene mellem 1920 og 1940 og er dermed områdets yngste plantage. Allerede i 1850'erne blev de første plantager her på egnen anlagt, og erfaringerne herfra blev brugt, da Ho Klitplantage skulle anlægges.

Læs eller download folderen:

Bemærk, folderen er både på tysk og på dansk.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside