Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads

19-12-2008

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Forsiden af planen Drifts- og plejeplanen beskriver terrænets militære anvendelse og betydning, samt naturværdier i form af flora, fauna, landskab, naturtyper og de kulturhistoriske spor i landskabet. Desuden den nuværende drift og pleje, samt lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger. Endelig fastlægges de nye drifts- og plejebestemmelser samt nye militære anlæg for perioden 2008 til 2022.

Bilag

Udgivet 2008 af Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Høvelte, driftsplan, drifts- og plejeplaner, Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads, Den Kongelige Livgarde, naturpleje, forsvarets arealer, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Ulerne, Drabæk Mose, Carinasøen, Høvelte Kaserne, Blovstrød, Høvelte Fredskov, Ellebæklund, Søbakke, Sjælsmark Kaserne


Se mere om drifts- og plejeplaner på