Hyby Fælled Øvelsesplads

19-12-2008

Drifts- og plejeplan 2003-2017

Resumé:

Formålet med en drifts- og plejeplan er at sikre, at der på forsvarets arealer opnås en tilfredsstillende balance mellem forsvarets behov for nødvendig uddannelse og træning af enheder under realistiske vilkår og hensynet til naturbeskyttelse og rekreative interesser.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af drifts- og plejeplan