Idékatalog for naturplanlægning

19-12-2008

- katalog

Resumé:

Kataloget bygger på det bedste fra de hidtidige erfaringer – ikke mindst i amternes arbejde, men også det samarbejde som amterne og Miljøministeriet har om gennemførsel af Habitatdirektivet.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af idekatalog

Læs publikation