Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen

19-12-2008

Sammenfatning

Resumé:

Naturstyrelsen har gennemgået amternes regionplanforslag for planperioden 2001-2013. Vi har gennemgået de 11 som vi har modtaget frem til august 2001. På baggrund heraf har styrelsen identificeret de generelle tendenser, problemstillinger og løsningsmuligheder som det vil være berigende at få debatteret.


Må citeres med kildeangivelse.

forside af hæftet

Læs publikation