Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

19-12-2008

Driftsplan 1998-2013

Driftsplanen bliver revideret i 2006.

Forside af driftsplanen

Desværre er de tilhørende kortbilag ikke tilgængelige i pdf-format.

Læs publikation