Kolonihavernes fremtid

19-12-2008

Rapport fra kolonihaveudvalget.
ISBN 87-601-8921-5

Må citeres med kildeangivelse.

Rapporten indeholder – ud over forskellige modeller til en lovgivning på området – også resultaterne af en kortlægning af landets kolonihaver og de vilkår haverne eksisterer under. Udvalget har desuden vurderet og afgivet anbefalinger i forbindelse med spørgsmål om forholdet mellem kolonihaver og miljø, lokal Agenda 21, integration, kvarterløft m.m.

Læs publikation