Kronvildt i Danmark

19-12-2008

Folder om kronvildtforvaltningen

Forsiden af kronvildt-folderen

Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere.

I 2004 vedtog Vildtforvaltningsrådet ”De Etiske Regler for Kronvildtjagt”. Samtidig blev der nedsat regionale kronvildtarbejdsgrupper i de landsdele, hvor kronvildtet findes. Rådet besluttede i foråret 2007 at medtage dåvildt i arbejdet og de betegnes nu som ”De Regionale Hjortevildtgrupper”.

Folderen fortæller om De Regionale Hjortevildtgrupper og om kronvildtforvaltningen.

Udgivet 2007 af Vildtforvaltningsrådet. Må citeres med kildeangivelse. Trykt version kan fås ved henvendelse hos statsskovdistrikterne eller Danmarks Jægerforbund .


Relaterede emner: