Kystlandskabet

19-12-2008

- Udpegning af Danmarks Nationale Interesseområder indenfor Geologi, geomorfologi og kystdynamik

Resumé:

Publikationen udpeger og beskriver 99 områder hvor kystlinien har national interesse for geologien. Her bør myndighederne være særlig opmærksomme på de geologiske interesser i deres administration. Publikationen kan samtidig bruges som en publikumsguide


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af kyslandskabet


Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation