Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i Region Nordjylland

19-12-2008

Landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland

Region Nordjylland Miljøminister Connie Hedegaard udsendte den 31. marts 2007 et landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Nordjylland. Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne kan lokalplanlægge for 500 nye sommerhusgrunde, fordelt på 14 forskellige områder.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.


Relaterede sider