Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder på Lolland, Femø og Fejø

19-12-2008

Landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø

Landsplandirektiv for Lolland Miljøminister Connie Hedegaard udsendte den 11. januar 2007 et landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen på Lolland, Femø og Fejø. Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne kan lokalplanlægge for nye sommerhusgrunde, som er fordelt på 2 områder i det sydvestlige Lolland, 2 mindre områder på Femø og 1 område på Fejø

Landsplandirektiv for 5 sommerhusområder på Lolland, Femø og Fejø (pdf; 5 mb)

Udgivet 2007

Læs publikation