Landsplandirektiv for nye sommerhuse i Sønderjylland

19-12-2008

Landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Sønderjylland

Landsplandirektiv Sønderjylland Miljøminister Connie Hedegaard udsendte den 30. april 2007 landsplandirektiv for nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Sønderjylland.

Landsplandirektivet åbner mulighed for, at kommunerne kan lokalplanlægge for 460 nye sommerhusgrunde, fordelt på 11 områder.

Landsplandirektivet (pdf; 15 Mb)

Bilag til forslaget (pdf; 6 Mb)

Udgivet 2007.
Må citeres med kildeangivelse.


Relaterede sider