Landsplanredegørelse 1997

19-12-2008

Danmark og europæisk planpolitik.
ISBN 87-601-1529-7.

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation