Lokalplan for Christiania 1991

19-12-2008

Udgivet af Miljøministeriet januar 1991. ISBN 87-503-8753-7
Kun Internet.

Må citeres med kildeangivelse.


Naturstyrelsens publikationsoversigt