Lokalplan, Kommuneplantillæg og Regionplantillæg for et kolonihaveområde

19-12-2008

syd for Nøragersmindevej i Tårnby Kommune, Københavns Amt.
ISBN 87-601-9340-9

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation