Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter

19-12-2008

- som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug

Resumé:

Manualen vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug (miljøgodkendelse og VVM-vurderinger) er primært tænkt som støtte for den kommunale og amtslige sagsbehandling.


Må citeres med kildeangivelse.