Miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

19-12-2008

Revideret vejledning om miljøkonsekvensvurderinger af lovforslag og andre regeringsforslag. Kun internet ISBN 87-601-9897-4

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation