Miljøvurdering i regionplanlægningen

19-12-2008

- Evaluering af Nordjyllandsprojektet ISBN 87-601-8505-5

Må citeres med kildeangivelse.

Læs publikation