Modeller for omdannelse af Vestegnens erhvervsområder

19-12-2008

Dialogprojekt, november 2005

Udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S for Miljøministeriet, HUR, Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn og kommunerne på Vestegnen.


Må citeres med kildeangivelse.

Forside af rapporten

Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation