Moseplejebogen

19-12-2008

Beskrivelse af og vejledning i pleje af de forskellige typer af moser.

Forside af Moseplejebogen

Moseplejebogen er en beskrivelse af og vejledning i pleje af de forskellige typer af moser.
I bogen foretages en opdeling og beskrivelse af forskellige mosetyper og der angives retningslinier for brugen af forskellige plejemetoder. Endvidere behandles retablering af tidligere forekommende vegetationstyper samt brugen af forskellige analysemetoder til opfølgning af plejen og der gives eksempler på plejeplaner.

Udgivet 1985. Fredningsstyrelsen. Hovedforfatter: Erik Vinther. Findes i trykt og elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Moser, kær, højmoser, rigkær, pleje af moser, moser og plejemetoder, retablering af moser.

Læs publikation