National prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune

19-12-2008

Resume af VVM-redegørelse, Landsplandirektiv, kommuneplantillæg, Lokalplan, VVM tilladelse.
ISBN 87-601-8825-1. Udsolgt.

Må citeres med kildeangivelse.

Forside


Skov- og Naturstyrelsens publikationsoversigt

Læs publikation