Naturforvaltning 2006

19-12-2008

Årsberetning

Forside af årsberetningen for naturforvaltning 2006 Gennemgang af de opnåede resultater på den statslige naturforvaltning i kalenderåret 2006. Publikationen indeholder dels kort omtale af større projekter samt mange nøgletal om indsatsen, herunder akkummulerede tal for hele den statslige naturforvaltning over tid.

Udgivet af Naturstyrelsen 2007. Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Redaktion : Mikael Kirkebæk

Emneord: Naturgenopretning, årsberetning, statslig skovrejsning, friluftsliv, NATURA2000

ISBN: 978-87-7279-791-5


Relaterede emner: