Naturforvaltning gennem ti år

19-12-2008

- 1989-1998

Resumé

En systematisk naturforvaltningsindsats begyndte i Danmark i 1989 med Folketingets vedtagelse af lov om naturforvaltning. I tiåret 1989-1999 har naturforvaltningen gavnet naturen med dens dyre og planteliv, øget skovarealet, forbedret befolkningens rekreative muligheder og sikret kulturhistoriske værdier.

Forside af bogen

Læs publikation