Naturplejebogen

19-12-2008

Gennemgang af planlægning af pleje, plejemetoder, driftsbehov mv. relateret til de forskellige naturtyper.

Forside af naturplejebogen

Naturplejebogen er en revideret udgave af Plejebogen fra 1984.

Med fokus på plejebehov og plejemuligheder for både det, der normalt opfattes som naturområder, og det der opfattes som kulturlandskaber gennemgås emner som planlægning af pleje, plejemetoder og driftsbehov relateret til de forskellige naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Udgivet 1993. Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen. Hovedforfattere: Claus Helweg Ovesen med bistand af Steen Søgård. Findes kun elektronisk. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Økologiske principper, planlægning af pleje, naturovervågning, plejemetoder og driftsformer, naturtyper, rørsumpe, klitter, småbiotoper, fortidsminder, hede, eng, sø, overdrev, mose, strandeng.

Læs publikation