Nørre Uttrup Øvelsesplads

19-12-2008

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Drifts- og Plejeplan 2008-2022

Forsiden af planen Drifts- og plejeplanen beskriver terrænets militære anvendelse og betydning, samt naturværdier i form af flora, fauna, landskab, naturtyper og de kulturhistoriske spor i landskabet. Desuden den nuværende drift og pleje, samt lovgivningsmæssige brugsbegrænsninger. Endelig fastlægges de nye drifts- og plejebestemmelser samt nye militære anlæg for perioden 2008 til 2022.

Bilag

Udgivet 2008 af Naturstyrelsen og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.

Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Nørre Uttrup Øvelsesplads, driftsplan, drifts- og plejeplaner, Drifts- og Plejeplan 2008 – 2022 for Nørre Uttrup Øvelsesplads, Trænregimentet, naturpleje, forsvarets arealer, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Lokalt Støtte Element Aalborg, Lokalt Støtte Center Nordjylland, Aalborg Kaserner, Lindholm Høje, Lindholm, Nørre Uttrup Vandværk, Kammerdal Høj, Gilsiggård, Gammel Hvorupvej, Hvorup Kirkevej, Vaarbjerg Mark, Voerbjerg Sø, Vaarbjerg Sø, Aalborg Kasernes Skydebaner, Søndre Fælled, Palmelund, Trekanten, Grønne Plads, Vestre Plantage, Hvorup og Hedelund Plantage, Centralskov, Øster Plantage, Englænder Plads, Jens Glerups Vej, Mantua Sletten, Gilsig Motorvej, Kammerdal


Se mere om drifts- og plejeplaner på