Nordlangeland

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 104

Velkommen til Nordlangeland. Her findes god bøgeskov, kystnære skovbryn med gamle, krogede træer, spor af jernalderbondens marker, skovenge og meget mere. Miljø- og Energiministeriet har siden 1981 erhvervet 340 ha skov på Nordlangeland for at forbedre forholdene for naturen og friluftslivet.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 1996. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .Læs publikation