Nordre Feldborg Plantage

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 71

Nordre Feldborg Plantage, eller i daglig tale Nørreskoven, hører under Naturstyrelsen og er et af de tidligste skovanlæg på den jyske hede. De første kultiveringer ved Feldborg fandt sted i 1828 i områdets østlige del - Østerhoved.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2003. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .