Nordre Feldborg Plantage

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 71

Nordre Feldborg Plantage, eller i daglig tale Nørreskoven, hører under Naturstyrelsen og er et af de tidligste skovanlæg på den jyske hede. De første kultiveringer ved Feldborg fandt sted i 1828 i områdets østlige del - Østerhoved.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2003. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside