Nordskoven Silkeborg

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 19

Nordskoven hører under Silkeborg Statsskovdistrikt. Den ligger i et bakket område med mange udsigtspunkter. Lovisehøj holdes permanent åbent. Andre udsigtspunkter forsvinder, når træer gror op, men samtidig ryddes træer og der skabes udsigt andre steder Skovdistriktet sætter derfor skilte op, så udsigtspunkterne let kan findes.

Læs eller download:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Læs publikation

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside