Ny naturplanlægning i Danmark

19-12-2008

Pjece om den nye naturplanlægning

Danmark og de øvrige EU-lande skal inden udgangen af 2009 vedtage en ny form for naturplaner med tilhørende indsatsprogrammer.

Udgivet 2006

Forside af naturplalægning

Læs publikation