Nymindegablejren

19-12-2008

Drifts- og plejeplan 2003-2018

Resumé:

Planen skal således rumme en afvejning mellem henholdsvis hjemmeværnets behov for øvelsesarealer og samfundets interesse i en forsvarlig og langsigtet forvaltning af terrænets naturværdier


Må citeres med kildeangivelse.

forside af planen

Læs publikation