Østerild Klitplantage Thy

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 55

Østerild Plantage blev anlagt i årene 1889-1940, primært for at standse sandflugten.

I vest er plantagen præget af det barske klima og den sandede jordbund, mens man får et helt anderledes indtryk i plantagens østlige del, hvor der er mere løvskov. Her ligger kun et tyndt sandlag over den frodige jordbund.

Længst mod øst grænser plantagen op til Tømmerby Fjord, som hører til naturreservatet Vejlerne.

I Østerild Klitplantage finder du både de store vidder og den stille idyl.

Plantagen er karakteriseret ved sin store variation, men også ved de mange tilbud til skovgæsten.

Læs eller download folderen:

Østerild Klitplantage

Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


 

Hent folder