Operationsområde Svælgsgård og Afskydningsområde Tune

19-12-2008

Drifts- og Plejeplan udgivet i samarbejde med Kontrol- og Luftforsvarsgruppen, Flyvestation Skalstrup


NB. Hæftet kan kun fås hos: Kontrol- og Luftforsvarsgruppen, Flyvestation Skalstrup, Postboks 240, 4000 Roskilde, tlf. 46190133