Overdrev

19-12-2008

- en beskyttet naturtype

Forside af Overdrev

Den lavtvoksende græsdominerede vegetation med spredte krat, som man finder på tør bund – ofte på bakker og skrænter – kaldes i Danmark overdrev. Denne naturtype er gået drastiske tilbage i det sidste århundrede.

Bogen ”Overdrev – en beskyttet naturtype” er en opsamling af viden om overdrev. Emner som: status for overdrevene, deres historie, overdrevets økologi, flora og fauna samt trusler, beskyttelse og pleje behandles i kapitlerne.

Download hele publikationen:

Eller hvert afsnit for sig:

Udgivet 1998 af Miljø- og Energiministeriet, Naturstyrelsen. Hovedforfattere: Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs. Findes i trykt og elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Overdrevets historie, overdrevets økologi, overdrevets flora og vegetation, dyrelivet på overdrev, pleje og forvaltning af overdrev, trusler mod overdrev.